Καμπάνιες τύπου PPC – Bid adjustments (συνέχεια)

Στην προηγούμενη δημοσίευσή μας αναφερθήκαμε στην σημασία των bid adjustments στις καμπάνιες της Google και πως αυτά μας βοηθούν να κάνουμε ορθολογικότερη διαχείριση του max CPC, ώστε να πετύχουμε για την καμπάνια μας την μέγιστη δυνατή απόδοση. Όταν μιλάμε για απόδοση, εννοούμε περισσότερα conversions (π.χ. αγορές) με τη λιγότερη δυνατή σπατάλη διαφήμισης.

Αναφερθήκαμε σε έναν τύπο bid adjustment που είναι η τοποθεσία, το οποίο λειτουργεί ιδιαιτέρως καλά σε μεγάλες χώρες. Σήμερα θα εξετάσουμε δύο άλλους τύπους bid adjustments που υπάρχουν, τον χρόνο και τις συσκευές.

Χρόνος: Οι μέρες μιας εβδομάδας και οι ώρες μίας ημέρας, μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύπλοκο συνδυασμό για τον καθορισμό της συμπεριφοράς ενός χρήστη. Είναι δύσκολο να καθορίσουμε δηλαδή, τις χρονικές στιγμές εκείνες, όχι που αναμένουμε απλά μεγάλη επισκεψημότητα στην ιστοσελίδα μας, αλλά τις στιγμές που οι μετατροπές (π.χ. αγορές) θα είναι περισσότερες σε σχέση με άλλες στιγμές της ημέρας ή της εβδομάδας. Μετά από μελέτη των στατιστικών, σχετικά με το χρονικό διάστημα που οι μετατροπές είναι αυξημένες, έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε bid adjustment ανάλογα με το χρόνο.

Συσκευές. Η εμπειρία των χρηστών μεταξύ χρήσης Desktop/laptop, κινητών και έξυπνων συσκευών, διαφέρει πάρα πολύ. Ο λόγος είναι προφανής, αφού όλες οι συσκευές έχουν διαφορετικό μέγεθος οθόνης και διαφορετικό τρόπο πλοήγησης. Οι χρήστες κινητών συσκευών ή tablets αναζητούν και προχωρούν σε αγορά, γρηγορότερα από έναν χρήστη desktop για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν την πολυτέλεια της αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων για ένα προϊόν ή την εύκολη σύγκριση ακόμα και μέσα στην ίδια ιστοσελίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι μετατροπές για τους χρήστες κινητών συσκευών ή tablets να είναι περισσότερες. Συνεπώς μπορούμε να διαχειριστούμε διαφορετικά τα bids στις κινητές συσκευές ή tablets σε σχέση με τα bids στα desktops.

Η Google, μας δίνει πολλές επιλογές, ώστε να ρυθμίσουμε την καμπάνια μας σωστά και να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Ας τις εκμεταλλευτούμε!

Comments are closed.